Gratis verzending
Snelle levering
Aankoop op rekening mogelijk
10 miljoen tevreden klanten
Categorieën
Productsuggesties
Menu

Wet elektronische apparatuur

Toelichting

Milieuvriendelijke verwerking van oude elektrische apparatuur

Overeenkomstig de voorschriften van de Wet op elektrische en elektronische apparaten (hierna: ElektroG) zijn wij verplicht de door ons geleverde elektrische apparaten terug te nemen en te zorgen voor hergebruik of vernietiging ervan. Wij vestigen uw aandacht daarom graag op het volgende.

Elektrische apparaten worden aangeduid met onderstaand symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Dit betekent dat batterijen en elektrische apparaten niet bij het huisvuil of ongesorteerd stedelijk afval mogen worden weggegooid.

 

Afgedankte elektrische apparatuur bevat schadelijke stoffen en hulpbronnen. De schadelijke stoffen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en het milieu.

Als consument bent u wettelijk verplicht oude elektrische apparaten in te leveren bij een erkend inzamelpunt, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt van de gemeente of het stadsdeelbestuur.

Dit zorgt ervoor dat de oude toestellen op de juiste manier worden gerecycled en dat negatieve gevolgen voor het milieu worden vermeden.

Bovendien nemen wij uw oude elektrische apparaten kosteloos terug.

Bepaalde oude apparaten kunt u gratis door ons laten ophalen. Op uw verzoek zullen wij bij de levering van uw nieuwe elektrische en elektronische apparaat van de categorieën 1 (warmtedragers), 2 (beeldschermen, monitoren en apparaten met beeldschermen met een oppervlakte van meer dan 100 cm²) en 4 (grote apparaten) van bijlage 1 bij § 2, lid 1 van de ElektroG, uw oude apparaat van hetzelfde type, dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, kosteloos innemen. Voorbeelden van elektrische apparaten die onder deze categorieën vallen, vindt u hier: https://www.stiftung-ear.de/en/topics/elektrog/producers-ar/allocating-equipment

Wanneer uw nieuwe apparaat in aanmerking komt voor gratis inname van uw oude apparaat, zullen wij u gedurende het bestelproces vragen of u het oude toestel wilt laten innemen wanneer het nieuwe toestel wordt geleverd.

Om onze afvalverwijderings- en recyclingtaak te kunnen vervullen, zijn wij bovendien aangesloten op een landelijk afvalverwerkingssysteem.

Bij de aankoop van een elektrisch en/of elektronisch apparaat van categorie 3 (lampen), 5 (kleine apparaten) en/of 6 (kleine IT- en telecommunicatieapparaten) van bijlage 1 bij § 2, lid 1 ElektroG, kunt u uw oude apparaat van hetzelfde type, dat in wezen dezelfde functies vervult als het nieuwe apparaat, gratis bij een inzamelpunt bij u in de buurt inleveren. U kunt daarnaast tot 3 oude apparaten per type apparaat op deze manier inleveren, ongeacht de aankoop van een nieuw toestel, mits de apparaten niet groter zijn dan 25 centimeter.

Meer informatie over het inleveren van oude apparaten en over inzamelpunten bij u in de buurt vindt u op de website van de Stichting Elektro-Altgeräte Register (EAR) https://www.stiftung-ear.de/en/home

Ons registratienummer bij de Stichting Elektro-Altgeräte-Register (EAR) is: WEEE Reg. Nr.: DE 39 424 006

Wissen van persoonsgegevens

Let op: er kunnen nog persoonsgegevens op uw oude toestel staan. U bent zelf verantwoordelijk voor het wissen van de persoonlijke gegevens op de toestellen. Indien uw persoonsgegevens niet veilig van de te vernietigen elektrische apparatuur zijn gewist, kan niet worden gewaarborgd dat deze gegevens niet in handen van onbevoegden vallen.

Verwijderen van batterijen en lampen

Wilt u zo vriendelijk zijn om verwijderbare oude batterijen, oude oplaadbare accu’s en gloeilampen uit het toestel te halen alvorens u deze inlevert. Gelieve batterijen en lampen afzonderlijk weg te gooien.

Informatie over het weggooien van batterijen

De volgende mededeling heeft betrekking op de behandeling van apparaten door eindgebruikers, wanneer deze apparaten uit batterijen bestaan of wanneer deze apparaten batterijen bevatten.

Gratis terugname van gebruikte batterijen:

Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwerking kan worden gewaarborgd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen is de verkoper verplicht gebruikte batterijen terug te nemen, waarbij zijn/haar verplichting tot terugname is beperkt tot gebruikte batterijen van het type dat hij aanbiedt en verkoopt of heeft aangeboden en verkocht. U kunt gebruikte batterijen van bovengenoemd type per post naar de verkoper toesturen of ze rechtstreeks gratis afgeven op de vestigingsplaats van de verkoper.

Betekenis van batterijsymbolen:

 

Batterijen zijn gemerkt met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak. Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Batterijen die meer dan 0,0005% kwik, meer dan 0,002% cadmium of meer dan 0,004% lood bevatten, worden aangeduid met de afkorting van de chemische naam ("Cd" voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik):